تیپ های شخصیتی انیاگرام pdf رایگان

در این PDF سید علی باقری مدرس اناگرام و مشاور شخصیت شناسی انیاگرام در کسب و کار، به معرفی نه تیپ شخصیتی اینیاگرام پرداخته است.

انیاگرام pdf تیپ های شخصیتی

در این pdf شما با خصوصیات ۹ تیپ شخصیتی اینیاگرام بیشتر آشنا خواهید شد

  1. Reformer, Perfectionist
  2. Helper, Giver
  3. Achiever, Performer
  4. Individualist, Romantic
  5. Investigator, Observer
  6. Loyalist, Loyal Skeptic
  7. Enthusiast, Epicure
  8. Challenger, Protector
  9. Peacemaker, Mediator

 

اینیاگرام pdf اناگرام

شخصیت شناسی اینیاگرام به ما کمک می کند تا با شناخت بیشتر از خود و دیگران، روابط کاری و عاطفی بهتری را تجربه کنیم. در این پی دی اف ۴۳ صفحه ای خصوصیات بارز تیپ های شخصیتی ۹ گانه انیاگرام مورد بررسی قرار گرفته است و مطالب با تصاویری که بیانگر روحیات و انگیزه های اصلی هر تیپ شخصیتی هستند همراه شده است تا علاوه بر انتقال بهتر موضوع بر جذابیت PDF نیز افزوده شود.

هم اکنون دانلود کنید