شخصیت شناسی

اینیاگرام و کاربردهایش

سلام.
من سید علی باقری هستم؛ مدرس و مشاور شخصیت شناسی اینیاگرام.
در این سایت تصمیم دارم دانسته‌ها و تجربیات خود را در زمینه‌ی شخصیت شناسی انیاگرام با شما در میان بگذارم.
اینیاگرام در زندگی من نقطه عطفی بود؛ که مرا از ابهام و تیرگی بیرون کشید و با دنیایی روشن و شفاف روبرو کرد.

  • بعد از شناخت تیپ های شخصیتی اناگرام هم خودم را بهتر شناختم، هم روابط بهتری برقرار کردم.
  • اینیاگرام به رشد کسب و کار من نیز بسیار کمک کرد. شناخت مشتری و آگاهی از شیوه‌ی اندیشیدن وی، کمترین دستاورد اینیاگرام برای کسب و کار من است.

تردیدی ندارم که شما نیز بهره‌ی فراوانی از شناخت تیپ شخصیتی خود و شناخت تیپ شخصیتی اطرافیان‌تان خواهید برد.