انیاگرام در کسب و کار

شخصیت شناسی انیاگرام چیزی بیشتر از یک مدل شخصیتی است، زیرا مجموعه قدرتمندی از ابزارها است که چارچوبی را برای انعکاس پویایی و تحرک گروه و جامعه ارائه می دهد، همچنین فرآیندی را به همراه دارد که می توان آن را در جهت راهنمایی سیر تغییر خود خواسته، مبتنی بر هدف بکار گرفت.
هر فرد بوسیله تفاوت های رفتاری ظریفی، متفاوت با سایرین ظاهر می شود و اناگرام فرصتی فراهم می کند برای هم سو سازی تفاوت ها، ایجاد ارتباط و همکاری در بین طرح های مختلف و همچنین توسعه سازمانی در کسب و کارها. اینجانب سید علی باقری مدرس و مشاور شخصیت شناسی اینیاگرام و مدیرعامل شرکت دیجیتال مارکتینگ لوتوس راه حل ها و شرایط توسعه رهبریِ سریع و عمیق، تشکیل تیم، ارتباطات، همکاری و بهره وری را برای کسب و کارها ارائه می کنم که منجر به بهترین حد سودآوری برای کسب و کارها می شود.
انیاگرام در جهت توانمندسازی مدیران، رهبران و کارمندان به ارائه نکات و پیشنهادات در مورد فعالیت ها و استراتژی های توسعه موثر برای هر فرد یا گروه می‌پردازد. ایناگرام نه تنها بر ارزیابی “شخصیت افراد” تمرکز می کند، بلکه بازتاب ها و پیشنهاداتی برای داشتن “بهترین واکنش ها” نیز ارائه می دهد تا در مسیر توسعه و پیشبرد اهداف پیش رویم.

استعدادهای تیپ های نه گانه شخصیت انیاگرام

انیاگرام در استعدادیابی و یافتن شغل مناسب

شناخت تیپ های نه گانه شخصیتی انیاگرام چارچوبی را برای بررسی دقیق “چرایی” پسِ پشتِ رفتارها و واکنش های نشان داده شده، ارائه می دهد تا امکان یافتن راه حل ها و پیشرفت را مهیا سازد. اناگرام روشن کننده ویژگی هایی است که ذاتا به افراد مختلف انگیزه می دهد، باعث مشارکت آنها می گردد و یا ریسک عدم مشارکت یا عدم اشتیاق آنان به شمار می رود.
افراد با درک سبک خویش، توانایی مقابله با موانع و محدودیتها و همچنین تقویت نقاط قوتشان را کسب می کنند. تغییرات عمیق در فرهنگ، یادگیری، توسعه و مشارکت میان مدیران و کارمندان سازمانها و مشاغل مختلف، با تشویق و ترغیب کارمندان برای دستیابی به عمیق ترین سطوح خودآگاهی، جریان مثبت کار را سرعت بخشیده و علاوه بر حمایت از آن ها از بروز مشکلات اجتماعی که ناشی از عدم شناخت دقیق ویژگی های شخصیتی است جلوگیری می کند. آگاهی نسبت به محرک ها و عوامل انگیزه بخش فردی، امکان تغییرات دلخواه، بصورت عمیق تر، سریعتر و به شکلی موثر و پایدار را فراهم می کند.

تیپ های شخصیتی انیاگرام

کاربردهای اینیاگرام در توسعه کسب و کار

برای تغییر رفتارهای متفاوت، نخست باید پی ببریم که چرا افراد به این صورت رفتار می کنند – چیزی که ممکن است خودشان هم در مورد آن اطلاعی نداشته باشند. این چارچوب با کار در عمیق ترین سطوح مقاومت، انگیزه و اشتیاق افراد، ابزارهایی را برای حل و فصل تعارض ارائه می کند. حتی می توان بدون نیاز به حل مسائل، تنها با چارچوب بندی مجدد، مسیر را برای تغییر به سمت مثبت جهت داد. تنوع در تیپ های شخصیتی انیاگرام امکان آن را فراهم می کند که انواع مختلف قریحه (انواع محرک ها، دور اندیشی ها، ایجاد روابط، تحلیل ها) از طریق فرآیند قوی مبتنی بر تحقیق، در فرآیند تغییر گنجانده شوند.

تیپ های شخصیتی انیاگرام
تیپ های نه گانه شخصیتی انیاگرام در سازمان ها

کاربرد اینیاگرام در کسب و کار (سازمانها)

اینیاگرام روشی راه گشا برای توسعه سازمانی در سطوح فردی، تیمی و سازمانی به شمار می رود. بینش مبتنی بر انیاگرام توانایی انعکاس عوامل انگیزه بخش عمیق و رفتارهای گوناگون را فراهم می کند، که در زمینه سیستم های تطبیقی پیچیده، مانند تیم یا سازمان، توان رهبری بیشتری را به مدیران می دهد. اناگرام همانطور که در مورد انگیزه های درونی صحبت می کند ارزش عمیقی به مشارکت، مدیریت تغییر، فرهنگ سازمانی، توسعه تیمی و انسجام سازمانی می افزاید. ایناگرام در تیم ها و گروه های گسترده تر، از طریق انعکاس “آنچه هست” و همچنین داشتن کلیدِ الگوهای رفتار جدید و مکانیزم های راه حل، هر دو فرصت تشخیص و توسعه را عرضه می کند.
اینیاگرام یک چارچوب سطحی برای ارائه بینش سریع و کوتاه مدت نیست- عمق و رویکرد لایه ای انیاگرام امکان پیشرفت کردن و تطبیق سیرهای سازمانی را در گذر زمان فراهم می کند. تیپ های نه گانه شخصیت انیاگرام پی می برند که اناگرام در مسیر رشد و تغییر آنان، با آنها عجین می شود، و اجازه کار عمیق تر و عمیق تر را به آن ها می دهد، و آن ها را در مسیرهای قدرتمندتر و جزئی ترِ پیشرفت و توسعه قرار می دهد.
شخصیت شناسی انیاگرام فرصت های قدرتمندی را برای هم سو سازی، ایجاد ارتباط و هماهنگی میان فعالیت ها در جهت پیشرفت پروژه و جایگاه شغلی افراد، فراهم می کند.

شخصیت شناسی انیاگرام و فروش

کاربرد انیاگرام در فروش

امروزه با پیشرفت تکنولوژی امکان برقراری ارتباط با مخاطبان و دسترسی به انواع محصولات و خدمات بسیار آسان تر از گذشته شده است. با این حال همچنان برقراری ارتباط با مصرف کنندگان نیاز به بررسی بیشتری دارد تا بهترین خدمات و محصولات به آنها ارائه شود و بتوان از ارتباط طولانی مدت میان فروشنده و خریدار اطمینان حاصل نمود. به همین دلیل اغلب شرکت ها در قالب بیزینس های کوچک تا سازمانهای بزرگتر مجبورند خواسته ها و نیازهای مخاطبان خود را به دقت بررسی و تحلیل کرده و برمبنای آن استراتژی بازاریابی خود را تدوین کنند. اغلب شرکت ها دسته بندی افراد را در استراتژی بازاریابی خود گنجانیده اند. این دسته بندی بسیار حیاتی است اما نباید اثر عوامل خارجی را نیز نادیده گرفت. برای درک تمامی عوامل مؤثر بر نوع رفتار و انتخاب مصرف کنندگان از روش انیاگرام استفاده می شود.
اینیاگرام در فروش به سه روش مختلف قابل استفاده است: برای کمک به کارکنان بخش فروش تا بتوانند نقاط قوت و چالش های مبتنی بر نوع شخصیت خود را درک کنند و در مسیرهای خاص خود جهت پیشرفت بیشتر گام بردارند. ایناگرام برای مدیران فروش این شرایط را فراهم می سازد تا با بهترین روشها وظایف پشتیبانی و توسعه کارکنان فروش خود را به انجام برسانند همچنین فرصتی را در اختیار فروشندگان قرار می دهد تا با تمرکز بر اینیاگرام برای فروش و ارائه خدمات، بسته به نیاز مشتریان و سبکهای شخصیتی آنها، بیشترین تلاش خود را داشته باشند.

شخصیت شناسی انیاگرام و فروش