جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تیپ های شخصیتی انیاگرام

خصوصیات تیپ یک انیاگرام منظم، عالی طلب، اصلاح گر، منطقی، پایبند به اصول اخلاقی، منتقد خود و دیگران،...

خصوصیات بارز اناگرام تیپ ۲ یاری دهنده، مراقب، بخشنده، امدادگر، کمک گرا، دلسوز، غمخوار، همدل، فداکار، سخاوتمند، دست...

خصوصیات بارز انیاگرام تیپ ۳: موفقیت گرا، هدف گرا، نتیجه گرا، جاه طلب، بلند پرواز، سیاستمدار، عملگرا، انگیزه...

خصوصیات بارز انیاگرام تیپ ۴: هنرمند، احساساتی، درک شهودی بالا، خیال پرداز، رمانتیک، خود-ابرازکننده، زیبا دوست، خاص، متشخص،...

خصوصیات بارز تیپ ۵ انیاگرام: پژوهشگر، محقق، خردمند، ژرف اندیش، کنجکاو، ذره بین، زیرک، غیر وابسته، مستقل، واقع...

انیاگرام تیپ ۶ انیاگرام: اهل وفا و شکاک خصوصیات بارز تیپ شِش انیاگرام: وفادار، متعهد، امنیت مدار، مسئول،...

انیاگرام تیپ ۷ ماجراجو و خوش باش خصوصیات بارز تیپ هفت انیاگرام: تنوع طلب، مشتاق، خوش گذران، پرکار،...

خصوصیات بارز تیپ هشت انیاگرام رئیس، چالشگر، قدرتمند، مقتدر، خود بسنده، سرنوشت ساز، خودرای، کله شق، مواجهه گر،...

خصوصیات بارز تیپ 9 انیاگرام میانجی، راحت طلب، متواضع، پذیرا، دلگرم کننده، سازگار، خوش خیال، صبور، ثابت قدم،...