شخصیت شناسی اینیوگرام و آگاهی از مواجه‌ی تیپهای شخصیتی نه گانه اینیاگرام در تضاد ها و تعارض ها، می تواند تاثیر بسزایی در سازندگی روابط کاری و عاطفی داشته باشد. تعارض زیاد ترس و عدم اعتماد به همراه می آورد. و کمی تعارض می تواند موجب فقدان نوآوری باشد؛ به این دلیل که مردم جرات مخالفت نمی کنند. تعارضی که حل نکرده باقی می ماند و اصطلاحا زیر فرش جارو می شود، انرژی را کاهش می دهد، و مانع حرکت رو به جلو می شود. و گاهی به شکلی دیگر ظاهر می شود؛ برای مثال، رفتارهایی از جنس پرخاشگری منفعلانه، فقدان تعامل و … .

 

تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام

آموزش اناگرام و استفاده از تعارض ایناگرامی راهی پیش پای شما می گذارد تا به گونه ای تعارض را به کار ببندید که باعث به حداقل رسیدن استرس، افزایش رشد شخصی، کاهش واکنش پذیری، خلق همکاری و افزایش بهره وری گردد.

تیپ شناسی شخصیتی انیاگرام

نقاط قوت ۹ تیپ اینیوگرام در تعارض ها

۹ تیپ شخصیتی در شخصیت شناسی انیاگرام نقاط قوت خاص خود را در تضادها و تعارضات دارند:

انیاگرام تیپ ۱ : خواهان اثبات خود و دفاع از خودشان هستند و با تبعات آن دست و پنجه نرم می کنند. منطقی و واقع بین هستند.

انیاگرام تیپ ۲ : همدلی با احساسات بقیه دارند، توانایی درک چارچوب ها و افکار و احساسات دیگران را دارا هستند.

انیاگرام تیپ ۳ : رهیافت حل مساله علگرایانه دارند، تمرکز بر روی عمل دارند، و رو به جلو حرکت می کنند.

انیاگرام تیپ ۴ : می توانند به خوبی به نگرانی های دیگران گوش بدهند تا زمانیکه آن ها واقعی باشند و غیر متقاعد کننده نباشند.

انیاگرام تیپ ۵ : مسائل را از طریق منطق، تحقیق و جستجو حل می کنند و خودشان را جای دیگران می گذارند.

انیاگرام تیپ ۶ : تمایل عمیقی برای حل کردن تعارض، رسیدگی به پیچیدگی احساسات، حقایق و بسترها و نیز صادق بودن دارند.

انیاگرام تیپ ۷ : تعارض را به گونه ای چارچوب بندی مجدد می کنند که زوایای جدیدی از مساله آشکار شود.

انیاگرام تیپ ۸ : خواهان مواجهه مستقیم با تعارض و داشتن زمان مناسب برای حل و فصل آن هستند.

انیاگرام تیپ ۹ : متخصص حل تعارض بین بقیه از طریق گوش دادن با توجه، و در نظر گرفتن تمام زوایا هستند.

تیپ شناسی شخصیتی انیاگرام

 

چالش های ۹ تیپ اینیاگرام در تعارض ها

شناخت تیپ های نه گانه شخصیت اینیوگرام به ما کمک می کند تا نقاط قابل بهبودمان را در تعارضات بهتر بشناسیم:

تیپ یک اناگرام : ممکن است از طریق مقررات قوی و یا نگرش های قضاوتی تعارض ایجاد کند. کم طاقت و متهم کننده هستند.

تیپ دو اناگرام : زمانی که کوچک شمرده شوند یا نادیده گرفته شوند به شدت و عمیقاً عصبانی می شوند. عمیقا نگران خراب شدن رابطه ها در اثر تعارض هستند.

تیپ سه اناگرام : می توانند در زمان عصبانیت از دیگری منعطف یا انفجاری باشند. ترجیح می دهند که با غرق شدن در کار از تعارض های بزرگ دوری کنند.

تیپ چهار اناگرام : بسیار متهم کننده اند و زمانی که تعارض آن ها را در بر می گیرد بی نهایت احساساتی عمل می کنند.

تیپ پنج اناگرام : نگرانی هایشان را ابراز نمی کنند، درگیری در مکالمات تعارض آمیز را دوست ندارند.

تیپ شش اناگرام : در زمان تعارض بسیار عصبی می شوند، همچنین می توانند تعارض را از طریق به چالش کشیدن انگیزه ها و اعمال دیگران ایجاد کنند.

تیپ هفت اناگرام : از گفتگو و بحث در رابطه با تعارض با دیگران خودداری می کنند، از طریق مزاح کردن حواس پرتی ایجاد می کنند، بحث را عوض می کنند، و دوباره چارچوب بندی می کنند.

تیپ هشت اناگرام : عصبانیت شدید دارند و به آسانی برانگیخته می شود، به قدری درگیر می شوند که به افراد احساس ترس و یا افراطی بودن دست می دهد.

تیپ نه اناگرام : دور از دسترس هستند با رگه هایی از احساس خشم، زمانی که بقیه از آن ها ناراحت هستند عصبی می شوند.

 

تیپ شناسی شخصیتی اناگرام

نکات بهبود دهنده نه تیپ اینیوگرام در تعارض ها

آشنایی با  نه تیپ شخصیتی اینیوگرام تاثیر بسزایی در بهبود روابط کاری و عاطفی دارد.

انیاگرام تیپ ۱ : به آیتم های جایگزین هم توجه کنید مخصوصا زمانی که با کسی مخالف هستید.

انیاگرام تیپ ۲ : کمتر از خراب شدن رابطه بترسید. وقتی که شما یا دیگران ناراحت هستید، زودتر با پریشانی خود مواجه شوید.

انیاگرام تیپ ۳ : احساسات خود را عمیق تر کاوش کنید و آن ها را به اشتراک بگذارید، ناراحت بودن دیگران را حمله آنان به خودتان تلقی نکنید.

انیاگرام تیپ ۴ : گفتگوی درونی با خود را مبنی بر رخداد تضادهای قریب الوقوع متوقف کنید و به آسانی با اشخاص صحبت کنید.

انیاگرام تیپ ۵ : در زمان های مناسب به کشف احساسات خود بپردازید. صراحتا زمانی را برای کشف واکنش های خود اختصاص دهید.

انیاگرام تیپ ۶ : این اجازه را به خود بدهید که عصبانی باشید، آگاه باشید که برخی از تصورات شما ممکن است درست باشد و برخی درست نباشد.

انیاگرام تیپ ۷ : زمانی که قضاوتی بین شما و بقیه رخ می دهد از خودتان و یا دیگران فرار نکنید و به جای آن خود را ابراز کنید و به بقیه گوش کنید.

انیاگرام تیپ ۸ : ابراز خشم خود را مدیریت کنید، آگاه باشید که خشم شما ممکن است نقابی باشد بر روی ناراحتی و یا آسیب پذیری شما.

انیاگرام تیپ ۹ : نسبت به خشم خود آگاه شوید، خواسته ها، امیال، احساسات و نیازهای خود را راحت تر بیان کنید.

سید علی باقری مدرس اینیاگرام

اینیاگرام

با دانلود PDF رایگان اینیوگرام می توانید خصوصیات هر ۹ تیپ شخصیتی اناگرام را یک جا مطالعه بفرماید: اناگرام PDF

انیاگرام pdf دانلود رایگان

 

 

تشخیص تیپ شخصیتی انیه گرام تاثیر بسزایی برروی ارتباطات بهتر می گذارد. بیش از۸۰% از ارتباطات، آن کلماتی نیستند که ما به کار می بریم، بلکه الگوهای گفتاری و روش های غیرکلامی‌ای هستند که ما در زمان برقراری ارتباط از آنها استفاده می کنیم. ارتباطات یک خیابان دوطرفه ما بین ارتباط برقرار کننده و مخاطب است. ارتباطات همواره توسط بستری که در آن قرار دارد تفسیر می شود. برای مثال؛ فرهنگ سازمانی، شهر، کشور، تاکتیک ها یا ساختارهای سلسله مراتبی صریح و یا تاریخچه افراد در تفسیر ارتباطات بسیار تاثیرگذارند.

تشخیص تیپ شخصیتی اناگرام

ارتباطات اینیاگرامی به شما اجازه می دهد تا بدانید چگونه سبک های مختلف ارتباطی توسط تیپهای شخصیتی نه گانه انیه گرام به وجود می آیند. و با نقاط قوتی که در هر دو طرف وجود دارد و همچنین انحرافات ناخواسته ای که توسط فرستنده و گیرنده در ارتباط ایجاد می شود بیشتر آشنا می شوید. بنابراین ، اینیاگرام سبب می شود تا نقاط قوت ارتباطی را محکم تر کنیم و روابط مان را بهبود ببخشیم و نیز انحرافات ارتباطی را به حداقل برسانیم تا بتوانیم صحیح تر و دقیق تر منظور افراد را متوجه شویم یا منظور خودمان را به دیگران برسانیم.

تشخیص تیپ شخصیتی انیاگرام

نقاط قوت ۹ تیپ شخصیتی انیه گرام

شناخت نقاط قوت نه تیپ شخصیتی اناگرام، ارتباطات را برای ما راحت تر می سازد.

تیپ ۱ اناگرام : صمیمی ، مودب ، صادق ، ملاحظه کار ، باوقار ، ایده ها و نظرات فرمول بندی شده

تیپ ۲ اناگرام : به دقت گوش می دهند ، پیشنهاد کمک می دهند ، سوال می پرسند ، بسیار رابطه ای ، مهربان و رئوف

تیپ ۳ اناگرام : با اعتماد به نفس ، شفاف ، غیر انتزاعی (عینی) ، کارآمد ، راه حل محور ، لذت بخش ، رک و راست

تیپ ۴ اناگرام : عمیق ، قوی و مشتاقانه ، همدلانه ، طنین احساسی ایجاد می کنند ، غیرسطحی و غیرظاهری ، کنجکاو

تیپ ۵ اناگرام : مودب ، محرک ، علاقمند ، غیرقابل نفوذ ، بطور ماهرانه ای سرگرم کننده ، هوشیار

تیپ ۶ اناگرام : پیچیده ، دعوت کننده ، جدی ، سوال کننده ، شوخ و طعنه آمیز

تیپ ۷ اناگرام : بانشاط ، گام های سریع ، زنده ، جذاب ، گفتن داستان های جذاب ، خوش بین ، پرحرف

تیپ ۸ اناگرام : صاف و ساده و بی تزویر ، مستقیم ، معتبر ، بی پرده و رک و راست ، عمل محور

تیپ ۹ اناگرام : آرام ، گشوده ، تایید کننده ، حمایت کننده ، برقراری ارتباط راحت

تشخیص تیپ شخصیتی اینیاگرام

چالش های ۹ تیپ شخصیتی اینیاگرام

آشنایی با ۹ تیپ شخصیتی انیه گرام، چالش های موجود در ارتباطات را به ما نشان می دهد.

تیپ ۱ اینیاگرام : به راحتی تحریک شونده ، استفاده از کلمات قضاوتی مثل باید و قسم ، خودرأی ، آشکارا ناراحتی خود را نشان می دهند

تیپ ۲ اینیاگرام : اغراق آمیز غیرمستقیم یا بسیار مستقیم ، عصبانی و شکایت کننده (غر زننده) در زمان خستگی یا ناراحتی ، ارائه پیشنهادها (نصیحت های) ناخواسته

تیپ ۳ اینیاگرام : صبوری خود را در گفتگوهای طولانی یا تغییرات احساسی از دست می دهند ، هنگام ناامیدی عصبانی هستند ، بطور کامل افشا نمی شوند.

تیپ ۴ اینیاگرام : بسیار مشتاقانه ، حال به حال و مودی یا دوری ، تغییر مسیر مکالمه به خود ، از کلماتی مانند من و مال من ، به کرات استفاده می کنند.

تیپ ۵ اینیاگرام : نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات و احساسات فردی بی میل هستند ، گفتار و زبان بدن کنترل شده دارند ، بیش از اندازه اهل اختصار هستند

تیپ ۶ اینیاگرام : واکنش پذیری بیش از حد در پاسخ ها ، پرسش و پاسخ بیش از حد مشکوکانه از دیگران ، به آسانی تحریک یا عصبانی می شوند.

تیپ ۷ اینیاگرام : داستان های بیش از حد بلند ، به سختی می توانند در یک دنباله خطی دنبال شوند ، به آسانی می شود حواسشان را پرت کرد ، تند تند صحبت می کنند.

تیپ ۸ اینیاگرام : دستور می دهند و طلب می کنند ، چالش برانگیز هستند ، بی اعتنا ، عمیقا و به سرعت عصبانی می شوند.

تیپ ۹ اینیاگرام : بیان کم رنگ شدت احساسات ، گزینه ها و دیدگاه های خود را ارائه نمی دهند ، مبهم

تشخیص تیپ شخصیتی ایناگرام

نکات بهبود دهنده‌ی ۹ تیپ شخصیتی انیه گرام

با کمک شخصیت شناسی اناگرام ، می توانیم ارتباطات خود را با دیگران بهبود ببخشیم.

تیپ ۱ اناگرام : بیش تر از زبان بدن خود و پیام هایی که از طریق ارتباطات غیرکلامی می دهید آگاه باشید

تیپ ۲ اناگرام : یک مرز شفاف تر بین خودتان و دیگران نگه دارید ، احساسات خود را مستقیم تر بیان کنید.

تیپ ۳ اناگرام : به بقیه در زمان طولانی تری گوش دهید تا احساس کنند که شنیده شده اند ، خود را به شیوه هایی کاملا واقعی تر بیان کنید

تیپ ۴ اناگرام : کم کردن شدت نیازتان برای برقراری ارتباط عمیق با همه کس ، از کلمات و داستان های مربوط به خود کم کنید.

تیپ ۵ اناگرام : سوالات بیش تری بپرسید ، اطلاعات فردی بیش تری را به اشتراک بگذارید ، کمتر نگران ایجاد مزاحمت برای دیگران باشید.

تیپ ۶ اناگرام : کمتر انگیزه های دیگران را زیر سوال ببرید ، قبل از اینکه خیلی سریع واکنش نشان بدهید نفسی عمیق بکشید ، به بینش خود بیشتر اعتماد کنید

تیپ ۷ اناگرام : تا زمانی که بقیه حرف های شان کاملا تمام نشده گوش بدهید ، داستان های کمتری بگویید ، سوالات بیشتری بپرسید

تیپ ۸ اناگرام : به آن هایی که حتی احترام کم تری هم برای شان قائلید گوش فرا دهید ، افکار و واکنش های غریزی خود را بیش تر توضیح دهید

تیپ ۹ اناگرام : افکار و احساسات خودتان را زودتر به اشتراک بگذارید ، توجه داشته باشید که وقتی می گویید اوهوم یا آهان ، معنای موافقت می دهد.

 

سید علی باقری مدرس  اینیاگرام

تشخیص تیپ شخصیتی اناگرام

برای آشنایی با ۹ تیپ شخصیتی انیه گرام می توانید PDF اینیاگرام را دانلود و مطالعه نمایید: اناگرام PDF

انیاگرام pdf دانلود رایگان