نه تیپ شخصیتی اینیاگرام در کوچینگ و مربی گری چگونه هستند؟

نه تیپ شخصیتی

یکی از کاربردهای آشنایی با نه تیپ شخصیتی اینیاگرام، استفاده در کوچینگ است. مربیگری و کوچینگ یکی از رو به رشد ترین حرفه های منابع انسانی برای سه دهه اخیر بوده است و افراد با شغل های متفاوت، در طبقه مربی ها قرار گرفته اند؛ از جمله متخصصان حوزه منابع انسانی، مربی هایی با مدرک […]

اینیاگرام چیست و چه کمکی به ما می‌کند؟

اینیاگرام

اینیاگرام چیست؟ اینیاگرام (Enneagram) واژه ای یونانی است، تشکیل شده از دو بخش اینیا (ennea) به معنای نُه، و گرام (gram) به معنای وجه، مدل و شکل. اینیاگرام نُه وجهیِ شخصیت است. طرحی ست که به تبیین نُه مدل ارتباطی انسان ها می پردازد. (Enneagram را در زبان فارسی به شکل های اناگرام – انیاگرام […]

تیپ ۱ انیاگرام کمال گرا و مُصلح

تایپ 2

خصوصیات تیپ یک انیاگرام منظم، عالی طلب، اصلاح گر، منطقی، پایبند به اصول اخلاقی، منتقد خود و دیگران، آرمان گرا، حق به جانب، اعتیاد به کار، وسواس تقارن، جدی بودن در تصمیم ها، حساب گر، سخت کوش، سخت گیر، مبادی آداب، وقت شناس و دقیق. افراد تیپ ۱ اینیاگرام تلاش می کنند تا کارها به […]

تیپ 2 انیاگرام کمک کننده و بخشنده

تایپ 2

خصوصیات بارز اناگرام تیپ ۲ یاری دهنده، مراقب، بخشنده، امدادگر، کمک گرا، دلسوز، غمخوار، همدل، فداکار، سخاوتمند، دست و دل باز، اهل دوستی و معاشرت، تشویق کننده، همراه، پشتیبان، حامی، مهربان، توجه به دیگران، مشتاق به پرورش دیگران، طالب همدلی و تایید، مهرطلب. تیپ دویی های اینیاگرام با کمک کردن به دیگران در حقیقت دارند […]

تیپ ۳ انیاگرام موفق و بازیگر

اناگرام تیپ 3

خصوصیات بارز انیاگرام تیپ ۳: موفقیت گرا، هدف گرا، نتیجه گرا، جاه طلب، بلند پرواز، سیاستمدار، عملگرا، انگیزه دهنده، تشنه ی موفقیت، نگران وجهه و محبوبیت خود، ریاست طلب، فعال و پرانرژی، پرشور و شوق، اثرگذار، کامیاب، اهل منطق، منعطف، دارای عزت نفس و اعتماد به نفس، احساس و عاطفه ی کم، شهرت طلب، توفیق […]

انیاگرام تیپ ۴ فردگرا و رمانتیک

اناگرام تیپ 4

خصوصیات بارز انیاگرام تیپ ۴: هنرمند، احساساتی، درک شهودی بالا، خیال پرداز، رمانتیک، خود-ابرازکننده، زیبا دوست، خاص، متشخص، دارای پتانسیل افسردگی، اهل غبطه خوردن، خلاق، آراسته، حساس، دوستدار غم و اندوه و انتظار، مهربان، خوش خلق، خوش سلیقه، نوآور، مبادی آداب، عزلت طلب، وابسته، حساس، گوشه گیر، در خود فرو رفته، تراژیک و عاشق پیشه. […]

تیپ ۵ انیاگرام: کاشف و محقق

اناگرام تیپ 5

خصوصیات بارز تیپ ۵ انیاگرام: پژوهشگر، محقق، خردمند، ژرف اندیش، کنجکاو، ذره بین، زیرک، غیر وابسته، مستقل، واقع بین، اهل مطالعه، مشاهده گر، پیچیده، تمرکزگرا، شوخ طبع، بازیگوش، متفکر، اندیشمند، دارای افکار بدیع و نو، دانش طلب، جستجوگر، فکور، فلسفه گرا، دانش پژوه، نکته سنج، مصمم، جدی، تحلیل گر، حقیقت جو، بی اعتماد، نگران، اندوخته […]

تیپ ۶ انیاگرام اهل وفا و شکاک

اناگرام تیپ 6

انیاگرام تیپ ۶ انیاگرام: اهل وفا و شکاک خصوصیات بارز تیپ شِش انیاگرام: وفادار، متعهد، امنیت مدار، مسئول، مضطرب، بدگمان، سخت کوش، سازمان دهنده، تیزبین، وظیفه شناس، ارزیاب، بازرس، با پشتکار، محتاط، متعصب، راست پندار، تاخیر در انجام کارها، شکاک، محافظه کار، بدبین، منفی باف، امین، معتقد، مسئولیت پذیر، دارای حالت تدافعی توام با پرخاشگری، […]

تیپ ۷ انیاگرام ماجراجو و خوش باش

اناگرام تیپ 7

انیاگرام تیپ ۷ ماجراجو و خوش باش خصوصیات بارز تیپ هفت انیاگرام: تنوع طلب، مشتاق، خوش گذران، پرکار، مشغول، خودانگیخته، سر به هوا، اهل بریز و بپاش، اهل دل، خوش بین، معاشرتی، چابک، حراف، مسئولیت گریز، افراطی، تفنن طلب، انرژی بخش، کلیت گرا، با شور و شوق، خوش خو، خوش قلب، پر انرژی، شلوغ، برون […]

تیپ ۸ انیاگرام سلطه‌جو و چالشگر

اناگرام تیپ 8

خصوصیات بارز تیپ هشت انیاگرام رئیس، چالشگر، قدرتمند، مقتدر، خود بسنده، سرنوشت ساز، خودرای، کله شق، مواجهه گر، قاطع، مستقل، اهل عمل، استوار، اهل رقابت، واقع بین، صریح، رُک، حیله گر، مُصرّ، خودسر، مبارزه طلب، خشمگین، غضبناک، بی باک، صاحب اختیار، دست و دل باز، سازنده، استوار، الهام بخش، پیشگام، رهبر، متکی به خود، افراطی، […]

تیپ ۹ انیاگرام صلح طلب و میانجی

اناگرام تیپ 9

خصوصیات بارز تیپ 9 انیاگرام میانجی، راحت طلب، متواضع، پذیرا، دلگرم کننده، سازگار، خوش خیال، صبور، ثابت قدم، بی خیال، ساده، بی ریا، قانع، آرامش بخش، آرمان خواه، فارغ البال، مسالمت جو، بی تفاوت، منفعل، پرخاشگری منفعلانه، محتاط، کم حرف، بی طرف، آرام، تنبل، خاکی، مسئولیت گریز، خونسرد، کسل و بی حال. تیپ نُهی های […]